031-36759048
نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس
نرم افزار مدیریت مدارس

تغییرات عمده در قالب کارنامه مدرسه

    به منظور ایجاد انعطاف بیشتر در استفاده از کارنامه مدرسه همکلاسی، تعداد ستون های کارنامه (مجموع ستون های میانی صرفا محاسباتی و ستون های قابل مشاهده) به ده ستون افزایش یافت. همچنین قابلیت بی نظیر دیگری به سیستم نرم افزار مدرسه همکلاسی اضافه شد که به موجب آن  امکان فراخوانی نمرات کارنامه دیگر و حتی فراتر از آن، انجام عملیات بر روی نمرات سایر کارنامه های دانش آموز در همان سال تحصیلی و درج نتایج حاصل از محاسبات در کارنامه جدید فراهم گردید. بدین ترتیب امکان شکستن یک کارنامه مدرسه به چندین کارنامه مجزا ولی مرتبط با هم که از نمرات یک کارنامه در کارنامه های دیگر استفاده می شود، امکان پذیر شده و انعطاف بی مانندی را در سیستم کارنامه ی مدرسه همکلاسی ایجاد کرده است.

    همچنین در چاپ کارنامه مدرسه نیز تغییر مهمی صورت گرفت و قابلیت چاپ کارنامه با فرمت مایکروسافت اکسل (microsoft excel) نیز به سیستم اضافه شد تا از این پس مدیر یا معاون فناوری مدرسه بتواند کارنامه های دانش آموزان را به فرم اکسل خروجی گرفته و در صورت نیاز تغییرات و اصلاحات موردنظر خود را بر روی آن انجام دهند یا از کارنامه جهت انجام محاسبات موردنظر خود در اکسل استفاده نمایند.

    لازم به ذکر است که نرم افازر کارنامه ساز مدرسه همکلاسی جزوی از هسته سامانه مدرسه همکلاسی بوده و امکانات بسیار منعطف و وسیعی در خصوص ایجاد انواع کارنامه های مدرسه و گزارش های مربوط به کارنامه در کنار نمودارها و جداول تحلیلی در اختیار مدیر مدرسه قرار  می دهد.

  • School Software
  • School Software

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *