031-36759048
نرم افزار مدیریت مدارس همکلاسی
پذیرش نمایندگی فعال
سامانه مدیریت ثبت نام مدارس

دبیرستان دخترانه مبتکران تبریز به همکلاسی پیوست

مدرسه غیردولتی مبتکران از سال ۱۳۸۰ پا به عرصه خدمات آموزشی نهاد و دستان توانمند مربیان و همکاران، ما را بر آن داشت تا خدماتی همسو با نیاز فراگیران ارائه دهیم و همواره کوشیده ایم به این باور جامه عمل بپوشانیم.

دبیرستان دخترانه مبتکران با تأکید بر نگرش تأمین نیازهای آموزشی فراگیر، بهینه سازی و گسترش مستمر در فرآیندهای ارائه خدمات آموزشی ،استفاده مؤثر  از تجربیات ،نوآوری ها و سرمایه های فکری کارکنان ،اولیا و دانش آموزان ،گسترش قابلیت های فردی و جمعی دانش آموزان و کارکنان ، ایجاد و حفظ محیطی تعاملی برای  تسهیم دانش ، حرکت به سوی جهانی سازی خدمات آموزشی را سرلوحه وظایف خویش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی  به الزامات قانونی و اعتباربخشی و سایر  الزامات ،اعتقاد دارد کارکنان سازمان که با ارزش ترین سرمایه سازمان آموزشی محسوب می شوند نیز وظیفه خود خواهند داشت که با درک کامل انتظارات فراگیران  و سایر طرف های ذینفع در جهت نیل  به اهداف سازمانی تلاش نمایند.

دبیرستان دخترانه غیر دولتی مبتکران تبریز

  • School Software
  • School Software

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *