031-36759048
نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس
نرم افزار مدیریت مدارس

دبیرستان دخترانه مبتکران تبریز به همکلاسی پیوست

مدرسه غیردولتی مبتکران از سال ۱۳۸۰ پا به عرصه خدمات آموزشی نهاد و دستان توانمند مربیان و همکاران، ما را بر آن داشت تا خدماتی همسو با نیاز فراگیران ارائه دهیم و همواره کوشیده ایم به این باور جامه عمل بپوشانیم.

دبیرستان دخترانه مبتکران با تأکید بر نگرش تأمین نیازهای آموزشی فراگیر، بهینه سازی و گسترش مستمر در فرآیندهای ارائه خدمات آموزشی ،استفاده مؤثر  از تجربیات ،نوآوری ها و سرمایه های فکری کارکنان ،اولیا و دانش آموزان ،گسترش قابلیت های فردی و جمعی دانش آموزان و کارکنان ، ایجاد و حفظ محیطی تعاملی برای  تسهیم دانش ، حرکت به سوی جهانی سازی خدمات آموزشی را سرلوحه وظایف خویش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی  به الزامات قانونی و اعتباربخشی و سایر  الزامات ،اعتقاد دارد کارکنان سازمان که با ارزش ترین سرمایه سازمان آموزشی محسوب می شوند نیز وظیفه خود خواهند داشت که با درک کامل انتظارات فراگیران  و سایر طرف های ذینفع در جهت نیل  به اهداف سازمانی تلاش نمایند.

دبیرستان دخترانه غیر دولتی مبتکران تبریز

  • School Software
  • School Software

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *