031-36759048
نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس
نرم افزار مدیریت مدارس

افزوده شدن سامانه جدید ارزیابی عملکرد معلمین با نظرسنجی از دانش آموزان

    در راستای تکمیل مجموعه امکانات ضروری مدارس در سامانه یکپارچه مدیریت مدارس همکلاسی، یک زیرسیستم جدید با نام “سامانه ارزشیابی اساتید” یا همان “نظرسنجی الکترونیک” به امکانات سیستم همکلاسی افزوده شد.

    به وسیله ی این زیرسیستم مدارس قادر خواهند بود هرنوع نظرسنجی و ارشیابی موردنیاز خود را از دانش آموزان، اولیا، معلمین، کادر اداری و آموزشی و در یک کلام کلیه کاربران سامانه همکلاسی، به سادگی و با دقت و سرعت بسیار زیاد به انجام رسانند. همچنین به لطف گزارش ها و نمودارهای موجود در این زیرسیستم، مشاهده و مقایسه نتایج حاصل از هر نظرسنجی به راحتی امکان پذیر بوده و مدیر مدرسه می تواند این نتایج را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در راستای تصمیم گیری های خود، مدنظر قرار دهد.

    یکی دیگر از کارکردهای مهم این سامانه امکان نظرسنجی پیرامون عملکرد معلمین یا همان ارزشیابی اساتید می باشد که با نظرخواهی از دانش آموزان هر معلم (به ازای هر درس یا به صورت کلی)، می تواند جهت تعیین سطح رضایتمندی دانش آموزان از عملکرد دبیران مورد استفاده قرار گیرد.

  • School Software
  • School Software

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *