031-36759048
نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس
نرم افزار مدیریت مدارس

گواهینامه نرم افزار هوشمند سازی مدارس

گواهینامه تایید فنی نرم افزار همکلاسی

 

گواهی تأیید فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک

 

گواهی تأیید نرم افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  • School Software
  • School Software