نقش معلم در مدرسه هوشمند

امروزه به علت رشد فناوری های رایانه ای، سرعت نقل و انتقال اطلاعاتی و مسأله انفجار دانش، اطلاعات به سهولت و سرعت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چارچوبی که معلم بخواهد دانش،…

بیشتر بخوانید

سیستم مدیریت مدرسه هوشمند:مدیریت مدرسه یا یک همکلاسی خوب

هدف اصلی از سیستم مدیریت مدرسه هوشمند ، کمک به مدارس هوشمند در جهت مدیریت عملیات مختلف آنها از جمله داده های دانش آموزی، کادر اداری، امور آموزشی، امور حسابداری، امور انضباطی و ...  است. نرم افزار مدیریت مدرسه باعث…

بیشتر بخوانید