برخی از مهمترین ویژگی های نرم افزار مدیریت مدرسه همکلاسی

یکپارچگی سامانه در تمام زیر سیستم های نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند
منطبق بر راهنمای اجرایی مدارس هوشمند (ارایه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش)
سازگاری با نرم افزار فعلی آموزش و پرورش
دسترسی به تمام سیستم های نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند از طریق اینترنت
دسترسی سطح بندی شده به قسمت های مختلف و مشخص سیستم برحسب نقش کاربران
پنل جداگانه با امکانات اختصاصی برای هرکاربر با توجه به نقش وی در نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند
امنیت بالا به لطف تکنیک های نرم افزاری و الگوریتم های رمزنگاری پیشرفته
امکان سرویس دهی همزمان نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند به تعداد زیادی کاربر با کیفیت مطلوب
کارکرد آسان نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند و واسط گرافیکی کاربرپسند
قابل اجرا تنها از طریق یک مرورگر و بدون نصب هیچ نرم افزار دیگری
نامحدود از نظر زمان استفاده و تعداد کاربران
گرفتن پشتیبانی کامل از اطلاعات مدارس به صورت ماهانه و سالیانه و ذخیره سازی آن
امکان ارتباط موثر کاربران و مخاطبان مدرسه و افزایش کیفیت نظارت
قابل استفاده در تمامی مقاطع تحصیلی
قابلیت سفارش سازی سامانه برای هر مدرسه هوشمند
قابل استفاده در تمامی مقاطع تحصیلی
سرعت پردازش و سرویس دهی بسیار بالا
ایجاد زیرساخت های ارتباطی میان مدرسه و مخاطبان و کاربران مدرسه
قابلیت توسعه سامانه برطبق نقشه اجرایی مدارس
ارتقای سطح خدمات آموزشی وفرهنگ استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند