نرم افزار مدیریت مدارس همکلاسی
پذیرش نمایندگی فعال
سامانه مدیریت ثبت نام مدارس

کاتالوگ ها و بروشورهای سامانه همکلاسی

بروشور سامانه یکپارچه مدیریت مدارس همکلاسی ( ویرایش ۱۳۹۵ )

بروشور همکلاسی

بروشور سامانه یکپارچه مدیریت مدارس (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور دفتر کلاسی الکترونیک همکلاسی ( ویرایش ۱۳۹۵ )

بروشور دفتر کلاسی الکترونیک

بروشور دفتر کلاسی الکترونیک (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور سامانه نرم افزاری اطلاع رسانی و ارتباطی ( ویرایش ۱۳۹۵ )

بروشور سامانه اطلاع رسانی همکلاسی

بروشور سامانه اطلاع رسانی همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور نرم افزار امور مالی مدارس ( ویرایش ۱۳۹۵ )

بروشور سامانه مالی همکلاسی

بروشور سامانه مالی همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور تغذیه مدارس همکلاسی ( ویرایش ۱۳۹۵ )

بروشور سامانه تغذیه همکلاسی

بروشور سامانه تغذیه همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور نانو پوشش همکلاسی ( ویرایش ۱۳۹۵ )

بروشور نانوپوشش همکلاسی

بروشور نانوپوشش همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

  • School Software
  • School Software
دمو سامانه همکلاسی
کاتالوگ سامانه همکلاسی
نمایندگی سامانه همکلاسی
گواهینامه های همکلاسی