031-36759048
نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس
نرم افزار مدیریت مدارس

نظرسنجی همکلاسی ( ویژه دبستانی ها )

به دبستان خود رای دهید

 • پیش دبستانی گلدونه (1%, 8 Votes)
 • پیش دبستان و دبستان دخترانه هدی (0%, 5 Votes)
 • پیش دبستان مهاد (0%, 1 Votes)
 • پیش دبستان دخترانه ملل (0%, 2 Votes)
 • مهد و پیش دبستانی مولا (0%, 0 Votes)
 • دبستان پیشرو مازندران (1%, 12 Votes)
 • دبستان پسرانه مهاد (1%, 10 Votes)
 • دبستان پسرانه ملل (1%, 15 Votes)
 • دبستان پسرانه فروغ بهمن (10%, 103 Votes)
 • دبستان پسرانه غیرانتفاعی حضرت ابوالفضل (شعبه نظر غربی) (0%, 0 Votes)
 • دبستان پسرانه غیرانتفاعی حضرت ابوالفضل (شعبه میر) (0%, 2 Votes)
 • دبستان پسرانه غیرانتفاعی حضرت ابوالفضل (شعبه شریعتی) (1%, 10 Votes)
 • دبستان پسرانه دکتر شفیعی (2%, 16 Votes)
 • دبستان پسرانه دهخدا (0%, 2 Votes)
 • دبستان پسرانه امیدفردا (1%, 13 Votes)
 • دبستان پسرانه ارشاد (1%, 12 Votes)
 • دبستان پسرانه 2 دارالقرآن (0%, 0 Votes)
 • دبستان پسرانه 1 دارالقرآن (0%, 0 Votes)
 • دبستان پاستور (0%, 0 Votes)
 • دبستان و پیش دبستانی غیر دولتی پیشرو اصفهان (0%, 0 Votes)
 • دبستان ندای زهرا 2 (1%, 14 Votes)
 • دبستان مهرعلیان (0%, 0 Votes)
 • دبستان عفاف (1%, 8 Votes)
 • دبستان شهدای جهاد کشاورزی (1%, 14 Votes)
 • دبستان دیانت (1%, 6 Votes)
 • دبستان دولتی تربیت (0%, 0 Votes)
 • دبستان دخترانه نورالمبین (1%, 13 Votes)
 • دبستان دخترانه نهال (1%, 10 Votes)
 • دبستان دخترانه مهاد (0%, 0 Votes)
 • دبستان دخترانه ملل (21%, 219 Votes)
 • دبستان دخترانه مسرور (22%, 231 Votes)
 • دبستان دخترانه عترت (0%, 0 Votes)
 • دبستان دخترانه شهید علیجانی (1%, 15 Votes)
 • دبستان دخترانه حسین امین2 (17%, 175 Votes)
 • دبستان دخترانه ایران فردا شیراز (0%, 0 Votes)
 • دبستان دخترانه 2 دارالقرآن (0%, 0 Votes)
 • دبستان دخترانه 1 دارالقرآن (1%, 10 Votes)
 • دبستان بنیان (8%, 87 Votes)
 • دبستان بابک (1%, 8 Votes)
 • دبستان ایران فردا آمل (0%, 5 Votes)
 • دبستان ابوریحان (0%, 4 Votes)

نتایج نظرسنجی: 1,030

Loading ... Loading ...
 • School Software
 • School Software