031-36759048
نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس
نرم افزار مدیریت مدارس

تصاویر گزارشات نموداری سامانه همکلاسی

نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس کلاس

نمودار مقایسه نمرات کلاس ها در یک درس

نمودار مقایسه معدل کلاس ها در کارنامه

نمودار مقایسه عملکرد معلمین

نمودار مقایسه ای درصد قبولی دانش آموزان در امتحانات نوبت اول سال های تحصیلی مختلف

نمودار ماهیانه پیشرفت تحصیلی دانش آموز

نمودار فراوانی نمرات امتحان

نمودار پیشرفت تحصیلی دانش آموز در یک درس

نمودار پیشرفت تحصیلی دانش آموز در درس

گزارش فراوانی معدل کارنامه دانش آموز در سال های تحصیلی مختلف

گزارش فراوانی معدل در کارنامه دانش آموزان

جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده دمو یا سفارش نرم افزار گزارشات پیشرفته نموداری ویژه مدارس هوشمند همکلاسی، در ساعات اداری با شماره تلفنشماره تماس فروش  تماس حاصل فرمایید.

  • School Software
  • School Software