031-36759048
نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس
نرم افزار مدیریت مدارس

خدمات

  • سامانه امضای دیجیتال مدارس

  • گرافیک و گرافیک محیطی مجتمع آموزشی

  • کنترل تردد دانش آموزان

  • برگزاری آزمون آنلاین

  • مدیریت ارتباط با اولیا

  • پرداخت آنلاین شهریه

  • خدمات مبتنی بر پیام کوتاه

  • خدمات پشتیبانی اختصاصی

  • School Software
  • School Software